YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
CSR NEWS
60 ปีไทยเทพรสทำดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

60 ปีไทยเทพรสทำดีเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งตัวแทนบริษัทนำโดยคุณจันทนา บุญมา ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนเดินทางไปบริจาคผลิตภัฑณ์ซอสภูเขาทองและข้าวสาร

CSR NEWS
อิ่มสุขทั่วไทยไปกับไทยเทพรส

อิ่มสุขทั่วไทยไปกับไทยเทพรส

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านชุมชนหมู่ 4 ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ได้เดินทางมารับผลิตภัณฑ์บริจาคที่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

CSR NEWS
ไทยเทพรสสร้างอนาคตสานฝันการศึกษาเยาวชนไทย

ไทยเทพรสสร้างอนาคตสานฝันการศึกษาเยาวชนไทย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

CSR NEWS
คณะผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี

คณะผู้บริหารมอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี

"เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และคุณวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับกรมการทหารช่าง

CSR NEWS
เดิน-วิ่ง 76 จังหวัดทั่วไทย บางปู มินิมาราธอน 2557

เดิน-วิ่ง 76 จังหวัดทั่วไทย บางปู มินิมาราธอน 2557

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. ที่ผ่านมา คุณปริญญา วิญญรัตน์ กรรมการบริษัทไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ "เดิน-วิ่ง 76 จังหวัดทั่วไทย


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม