YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก

CSR NEWS
 "ภูเขาทอง" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้พิการ

"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้พิการ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุนเงินสด เป็นจำนวน 10,000 บาทให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ

CSR NEWS
 ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 20 มกราคม 2559 ทางบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

CSR NEWS
มอบเงินสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกีฬา "ปากน้ำเกมส์"

มอบเงินสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกีฬา "ปากน้ำเกมส์"

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกีฬาแบดมินตัน คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ภายใต้ชื่อ"ปากน้ำเกมส์" 

CSR NEWS
การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามหมู่เกาะที่ทุรกันดาร

CSR NEWS
มอบลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านคลองสง

มอบลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านคลองสง

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา ทางคณะทีมงานผู้บริหาร"คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ตัวแทนบริษัทนำโดย คุณมาลี - คุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และทีมงาน ได้ร่วมเดินทางไปทำการส่งมอบลานกีฬาอเนกประสงค์หน้าเสาธงอย่างเป็นทางการ


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม