YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
“คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์

“คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์

“เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557คณะผู้บริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน นำหน้ากากอนามัยสำหรับป้องกันกลิ่นควัน

CSR NEWS
CSR NEWS
ท่าสองยาง ตาก

ท่าสองยาง ตาก

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมบริจาคของใช้และอุปกรณ์เครื่องครัว ที่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง"

CSR NEWS
CSR NEWS
สายทานบารมี ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อ HIV วัดพระบาทน้ำพุ

สายทานบารมี ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อ HIV วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพนักงานร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ นำโดยคุณวรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ

CSR NEWS
ร่วมสนับสนุนวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมสนับสนุนวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ

ในวันที่ 5 ก.พ. 2558 คุณวรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการบริหาร และคุณสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตัวแทนบริษัทไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม