YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

CSR NEWS
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่จัดขึ้นโดย บริษัท มหานครไรซ์ จำกัด ในโครงการ “มอบรอยยิ้ม ปันน้ำใจ ให้น้อง ๆ ด้วยสองมือ”
CSR NEWS
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้”  จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 24 -27 ต.ค. 62  ที่ผ่านมา

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้” จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 24 -27 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา

“ภูเขาทอง” ร่วมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว “ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้” จำนวน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 24 -27 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา โดยทางโครงการฯ นำรายได้ทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ 7 โรงพยาบาลชุมชนใต้

CSR NEWS
"ซอสภูเขาทอง" ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากน้ำ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน สุขอนามัย เมื่อวันพุธ ที่ 28 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา

"ซอสภูเขาทอง" ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากน้ำ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน สุขอนามัย เมื่อวันพุธ ที่ 28 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ การอบรมให้ความรู้ด้าน สุขอนามัย แก่ผู้ประกอบกิจกาารและประชาทั่วไป ที่เทศบาลเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2562

CSR NEWS
"ซอสภูเขาทอง" จัดกิจกรรม CSR มอบก้อนเชื้อเห็ด แม่พันธุ์ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหาร ตราภูเขาทอง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา

"ซอสภูเขาทอง" จัดกิจกรรม CSR มอบก้อนเชื้อเห็ด แม่พันธุ์ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหาร ตราภูเขาทอง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา

ภาพความประทับใจภายในกิจกรรม CSR มอบก้อนเชื้อเห็ด แม่พันธุ์ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหาร ตราภูเขาทอง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา


กลับไปหน้า ข่าวสารและกิจกรรม