YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

See all

GALLERY

รวมภาพ บรรยากาศ และกิจกรรมประทับใจ ของบริษัท ไทยเทพรส จำกัด ( มหาชน )

THAITHE
PAROS PLC.

ภาพยนต์โฆษณา
Youtube.com

CSR

กิจกรรมเพื่อสังคม

"ซอสภูเขาทอง" ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากน้ำ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน สุขอนามัย เมื่อวันพุธ ที่ 28 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา
"ซอสภูเขาทอง" ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองปากน้ำ จัดอบรมให้ความรู้ด้าน สุขอนามัย เมื่อวันพุธ ที่ 28 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศ การอบรมให้ความรู้ด้าน สุขอนามัย แก่ผู้ประกอบกิจกาารและประชาทั่วไป ที่เทศบาลเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2562

อ่านรายละเอียด
"ซอสภูเขาทอง" จัดกิจกรรม CSR มอบก้อนเชื้อเห็ด แม่พันธุ์ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหาร ตราภูเขาทอง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา
"ซอสภูเขาทอง" จัดกิจกรรม CSR มอบก้อนเชื้อเห็ด แม่พันธุ์ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหาร ตราภูเขาทอง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา

ภาพความประทับใจภายในกิจกรรม CSR มอบก้อนเชื้อเห็ด แม่พันธุ์ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสอาหาร ตราภูเขาทอง พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้อง ๆ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตรวัดโนนเมือง จ.นครราชสีมา

อ่านรายละเอียด
See all

Advertisment

See all

Recipe
เมนูไทยเทพรส

See all