YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

อิ่มสุขทั่วไทยไปกับไทยเทพรส

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านชุมชนหมู่ 4 ต.จำลอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ได้เดินทางมารับผลิตภัณฑ์บริจาคที่ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณสุณี  วิญญารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและคุณวันชัย ประสิทธิ์วรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้เป็นตัวแทนบริษัทมอบผลิตภัณฑ์ซอสภูเขาทองพร้อมทั้งข้าวสาร ให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปให้แก่ผู้สูงอายุและคนพิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมาก

กลับไปหน้า CSR NEWS