ผลิตภัณฑ์และบริการ / ข้อมูลการบริการด้านการขายและลูกค้าสัมพันธ์

สถานที่ติดต่อสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ร้านค้าสวัสดิการด้านหน้าบริษัท

0-2703-4444 ต่อ 2418

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน

อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

Tel: 0-2703-4444

ติดต่อฝ่ายขายในประเทศ

วันและเวลาในการให้บริการ

เวลาตั้งแต่ 7.30-16.30 น.

วันจันทร์-วันเสาร์

ช่องทางการซื้อสินค้า

ร้านค้าสวัสดิการด้านหน้าบริษัท

ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้า

และร้านสะดวกซื้อต่างๆ

ผ่านทางพนักงานขายของบริษัท

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พนักงานขายในประเทศ

0-2703-4444 ต่อ 2418,

2225, 2226

พนักงานขายต่างประเทศ

0-2703-4444 ต่อ 2101,

2111, 2888