Welcome to ThaiTheparos Plc : บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ข่าว - กิจกรรม / โปรโมชั่นและกิจกรรม / รายละเอียดnew


กิจกรรม โชควิ่งชน คนซื้อภูเขาทอง 
เงื่อนไขการรับรางวัลของผู้บริโภคและร้านค้า
 1. ซื้อสินค้า ตราภูเขาทอง, ศรีราชาพานิช หรือคินซันครบ 99 บาท ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 ตุลาคม 2560 รับคูปอง1 ใบ
 2. เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ใบเสร็จ ชื่อร้านค้าที่ซื้อและส่งคูปองได้ที่กล่องชิงโชค ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 3. ของรางวัลรวมตลอดรายการ180 รางวัล รวมมูลค่า 1,674,000 บาท (มูลค่าของรางวัลตามราคาตลาด  ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560) ดังนี้
  • a. รางวัลที่ 1 ผู้ซื้อได้ รถจักรยานยนต์Honda Wave 110i ครั้งละ 5รางวัลๆ ละ40,000บาทผู้ขายได้ สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ครั้งละ 5 รางวัลๆ ละ5,800 บาท
  • b. รางวัลที่ 2ผู้ซื้อได้ สร้อยคอทองคำ หนัก 1 สลึง ครั้งละ 5 รางวัลๆ ละ5,800 บาทผู้ขายได้รถจักรยานยนต์Honda Wave 110i ครั้งละ 5 รางวัลๆ ละ40,000บาท
  • c. รางวัลที่ 3 ผู้ซื้อได้จี้ทองคำครั้งละ 20 รางวัลๆ ละ2,500 บาทผู้ขายได้จี้ทองคำครั้งละ 20 รางวัลๆ ละ2,500 บาท
  • d. ยืนยันสิทธิ์รับของรางวัลภายใน 15 วัน หลังวันประกาศผลไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
 4. จับรางวัล ในวันที่ 31 ส.ค.,30 ก.ย.,15 พ.ย. 2560 ณ สตูดิโอ บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด เลขที่ 93/34 หมู่ 4  ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 5. ผู้โชคดีและร้านค้าจะที่มีรายชื่อตามประกาศต้องส่งหลักฐาน ก.) สำเนาบัตรประชาชน ข.) ใบเสร็จเลขที่เดียวกันกับที่ระบุบนคูปองภายใน 15 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อในแต่ละครั้ง
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ, ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมอเตอร์ไซค์ จะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าพรบ. ค่าจะทะเบียน ค่ามัดจำป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากการได้รับของรางวัลดังกล่าว
 7. ผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี, ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี ที่มีชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชน ที่ตรงตามที่ระบุบนคูปองเท่านั้น
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดี(ผู้บริโภค) ที่มีชื่อ-นามสกุล ตามบัตรประชาชนที่ตรงตามที่ระบุบนคูปองและผู้โชคดี(ร้านค้า)ที่มีสำเนา ภพ.20 และสำเนาบัตรประชาชนเท่านั้น
 9. พนักงานและครอบครัวของ บมจ. ไทยเทพรส ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุดในการจับรางวัล
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯและตัวแทนโฆษณา สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี
 12. ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ www.facebook.com/ซอสภูเขาทองbyไทยเทพรส หรือ ป้ายประกาศ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ, www.thaitheparos.com หรือโทร 02-703-4950

คำขอใบอนุญาต พ.น.1/36 ลงวันที่ 23มิถุนายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี