Welcome to ThaiTheparos Plc : บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุนเงินสด เป็นจำนวน 10,000 บาทให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ตัวแทนบริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ขึ้นรับโลห์เกียรติคุณ ที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ ๑๘ ในวันงานทางบริษัท ได้ออกซุ้มอาหารเลี้ยงคนพิการและผู้มาร่วมงาน จำนวน 3,000 คน