ข่าว - กิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดnew


ผู้บริหารบริษัทไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) โดยคุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีพร้อมผู้บริหาร ส่งมอบผลิตภัณณ์พร้อมเงินสดจำนวน 100,000 บาทให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารเรียน