ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


บริษัท ไทยเทพรสร จำกัด (มหาชน) ได้จัดมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อว่า "ดินแดนมหัศจรรย์" วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โดยมีคุณปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเปิดตัวมาสคอทใหม่ของบริษัทฯ 5 ตัว มีการแสดงจากโรงเรียนในชุมชน และโชว์จากนักร้องชื่อดัง เชน ธนา ลิมปยารยะ อดีตนักร้องดังวง ไนซ์ ทู มีท ยู และการจับของรางวัลมากมาย และซุ้มอาหารหลากหลายซุ้ม