ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


คุณวรัญญา  วิญญรัตน์ รองประธานบริหาร และคุณมาลี  วิญญรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำทีม "คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ส่งมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล ยารักษาโรค ให้กับโรงเรียนบ้านป่าเด็ง จ.เพชรบุรี ทั้งนี้ ทางบริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ยังทำการเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งมอบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียนให้กับเด็กอนุบาลอีกด้วย