ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ทางบริษัทไทยเทพรสจำกัด(มหาชน) นำโดยคุณปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เป็นประธานในพิธีการจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2557 ณ วัดโพธิยาราม(ทองคง)  ต.ท้ายบ้าน  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ  เพื่อสบทบทุนสร้างเมรุหลังใหม่