ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) "คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยื่น" นำโดย คุณวรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุนี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมมอบตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำจำนวน 1 ชุด ให้กับโรงเรียนคลองแสนสุขเพื่อนำใช้ในอาคารเด็กอนุบาล ต.ท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา