ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม

"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ในวันงาน ทางบริษัทนำโดย คุณสุณี  วิญญรัต...


สายทานบารมี ช่วยผู้ป่วยติดเชื้อ HIV วัดพระบาทน้ำพุ

บริษัทไทยเทพรสจำกัด(มหาชน)ร่วมกับพนักงานร่วมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ  นำโดยคุณวรัญญา  วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้นำทีมงาน "คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ย...


"ภูเขาทอง" ร่วมเป็นส่วนหนึ่งช่วยผู้พิการ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสนับสนุนเงินสด เป็นจำนวน 10,000 บาทให้กับสมาคมคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ตัวแทนบริษัท ไ...


ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 20 มกราคม 2559 ทางบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  บ้านเล้อตอโกร  จังหวัดตาก โดยมอบผ่านคณะตัวแทนชมรมคนสานฝัน ขึ้น...


มอบเงินสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกีฬา "ปากน้ำเกมส์"

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานแข่งขันกีฬาแบดมินตัน คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ภายใต้ชื่อ"ปากน้ำเกมส์"  ...


การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามหมู่เกาะที่ทุรกันดาร ...


มอบลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง ณ โรงเรียนบ้านคลองสง

เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา ทางคณะทีมงานผู้บริหาร"คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ตัวแทนบริษัทนำโดย คุณมาลี - คุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และทีมงาน ได้ร่วมเดินทางไป...


ร่วมสนับสนุนวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ

ในวันที่ 5 ก.พ. 2558 คุณวรัญญา  วิญญรัตน์ รองกรรมการบริหาร และคุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตัวแทนบริษัทไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปรากา...


"ดินแดนมหัศจรรย์" เด็กดีภูเขาทองครั้งที่ 3

บริษัท ไทยเทพรสร จำกัด (มหาชน) ได้จัดมหกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อว่า "ดินแดนมหัศจรรย์" วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 โดยมีคุณปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (ม...


ส่งมอบอุปกรณ์พยาบาล ยาสามัญประจำโรงเรียนและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการศึกษา

คุณวรัญญา  วิญญรัตน์ รองประธานบริหาร และคุณมาลี  วิญญรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้นำทีม "คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" ส่งมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาล ยารักษาโรค ให้กับโรงเรียนบ้านป่าเ...


สนับสนุนผลิตภัณฑ์และเครื่องครัวให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนและกันดาร

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) นำทีม "คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" มีตัวแทนบริษัทนำโดย คุณมาลี วิญญรัตน์ คณะกรรมการบริษัท ,คุณสุณี  วิญญรัตน์ ...


งานทอดกฐินสามัคคี บริษัทไทยเทพรสจำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1

ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ทางบริษัทไทยเทพรสจำกัด(มหาชน) นำโดยคุณปริญญา วิญญรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ได้เป็นประธานในพิธีการจัดงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2557 ณ วัดโพธิยาราม(ทองคง)  ต.ท้...


สนับสนุนโครงงานค่ายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบท ครั้งที่ 24

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) นำโดยคุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงินและคุณวันชัย  ประสิทธิวรนันท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนทั้งสิน 10,000 บาท ให้กับทางชุมนุมเทค...


บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) บริจาคตู้ทำน้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองให้กับโรงเรียนคลองแสนสุข

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) "คิดดี ทำดี เพื่อสังคมที่ยั่งยื่น" นำโดย คุณวรัญญา วิญญรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุนี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมมอ...


60 ปีไทยเทพรสคืนกำไรสู่สังคม ปีที่ 1

เมื่อในวันเสาร์ที่ 19 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางบริษัทได้นำผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ภูเขาทองและศรีราชาพานิชพร้อมข้าวสารแห้ง ไปมอบให้กับมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย โดยมีตัวแทนบริษัทนำโดยคุณสุณี...