นโยบายคุณภาพ (ISO9001:2008)

"ผลิตสินค้าคุณภาพ มีความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมายอาหาร สอดคล้องตามความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า พัฒนาอย่าง"

Energy Conservation

Worthily consume resources and energy continuously develop under a related conservation energy laws

Occupational Health and Safety Policy

“Working safely and attentively for no accidents”

HAL-Q Policy

Produce quality and health-concern condiment, without any restricted contaminants as Islamic provision.

 

Environmental Management System (EMS)

  • Continually manage and develop an Environmental Management System
  • Operate under relevant environmental rules and regulations
  • Carefully manage the use of energy resources and lessen pollution from its source