ข่าว - กิจกรรม / กิจกรรมเพื่อสังคม / รายละเอียดnew


 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก ในวันงาน ทางบริษัทนำโดย คุณสุณี  วิญญรัตน์  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน พร้อมคณะผู้บริหารได้มอบเงินบริจาคในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และ ได้จัดซุ้มเลี้ยงอาหารแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ โรงพยาบาลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี