เกี่ยวกับเรา / รางวัลเกียรติยศ

ปี 2007

รางวัล :: SSQR Award Night 2007

สถาบัน :: Unilever

ปี 2006

รางวัล :: 2006 SSQR Award Preferreci
Supplier Award Thaithaparos Food
Product Public Co.,Ltd

สถาบัน :: Unilever

ปี 2005

รางวัล :: SSQR 2005

สถาบัน :: Unilever Thai Trading SSQR 2005

ปี 2004

รางวัล :: WINNING IN THE MARKET
PLACE SSQR Award Night 04

สถาบัน :: Unilever

ปี 1992

รางวัล :: ผู้ชนะเลิส การประกวดผลิตภัณฑ์
ซอสหอยนางรม งานวันเกษตรแห่งชาติ

สถาบัน :: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์