เกี่ยวกับเรา / ประวัติบริษัท

company

บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน )

ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานไทยเทพรสเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดย นายใช้ แซ่โค้ว ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ “ภูเขาทอง” ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เจริญเติบโตมาเป็นลำดับ นับตั้งแต่ นายใช้ แซ่โค้ว , นายไกรลาศ วิญญรัตน์ จวบจนมาถึง นายปริญญา วิญญรัตน์ ได้ทำการจัดตั้งบริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) มีสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอันทันสมัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทำการผลิตซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำส้มสายชูกลั่น ซอสหอยนางรม “ตราภูเขาทอง” ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ทันสมัยได้รับคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกว่า 58 ปี ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตและทีมงานบริหารส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน

 

บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยสัมพันธภาพที่ดี ความซื่อสัตย์ จริงใจ และด้วยสิ่งนี้ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จและได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

เช่น ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก SGS Yarsley International Certification Services เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2544 และได้รับการรองรับระบบ HACCP ของ Codex Alimentarius Commission มาตรฐานสากลที่เน้นการปฏิบัติโดยทั่วไปของสุขอนามัยอาหารอาหารจาก SGS Yarsley International Certification Service เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2544 และ HACCP ของ Codex Alimentarius Commission มาตรฐานสากลที่เน้นการปฏิบัติโดยทั่วไปของสุขอนามัยอาหาร นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ภูเขาทอง เช่น ซีอิ๊ว และน้ำส้มสายชูกลั่นยังได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐาน HAL-Q ซึ่งหมายถึง ความสะอาดปลอดภัยของอาหารฮาลาล (Hygiene) การรับประกันความมั่นใจอาหารฮาลาลที่ผลิต (Assurance) การยอมรับผิด/การรับผิดชอบในอาหารฮาลาลที่ผลิต (Liability) คุณภาพของอาหารฮาลาล (Quality System) จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (HSC-CU) ซึ่งเป็นมาตรฐานของขั้นตอนในการผลิตอาหารฮาลาลที่ถูกต้องเหมาะสม จำเป็นต้องประกอบด้วย 4 เอ็ม (M) ได้แก่ คน (Man) วัสดุ (Material) กลไก (Machanism) และการตรวจสอบ (Monitoring) ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักการในศาสนาอิสลาม บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุมาตรฐานที่สูงขึ้นและดำเนินนโยบายในการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

 
ISO

นอกจากความพึงพอใจสูงสุดที่มอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับโครงการและกิจกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นของพนักงาน ของชุมชนและของสังคมที่อาศัยอยู่ บริษัทฯประสบความสำเร็จ และได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับ เอส เอ็ม อี ทั้งระดับที่ 1 ในปี 2553 และระดับที่ 2 ในปี 2554 ตามลำดับ พนักงานทุกคนของบริษัทฯตระหนักในบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนและคนทุกคนมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไป